Days
Hours
Minutes
Seconds

Menu:

Video - Phương Trâm

Video - Sơ lược về Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang

PPS - Kỷ Yếu 25ers (2009)

Slide show 35RU - Đêm 07/31/2009 và Picnic

Slide show 35RU - Đêm 08/01/2009

Slide show 35RU - Đêm 08/02/2009

Video - Tiểu sử Đệ Tam Dương Cưu

Video - Phóng sự Đêm Đại Hội 35RK

Nhấn to upload nhạc:

Nhấn to chat:

Không dám hẹn lần sau

Gặp nhau nhé bao năm rồi chưa gặp
Mầy về đông tao ở tận trời tây
Mỗi lần nghe có thằng xa mặt đất
Tự nhủ lòng tao nhất định qua mầy


Bao nhiêu phen nhìn trời sau núi khuất
Thấy quạ đàn nối Ô Thước sang đông
Chức Nữ Ngưu Lang hằng năm giáp mặt
Tao với mày hẹn mãi cũng bằng không


Lũ chúng ta cùng trôi theo vận nước
Thằng về đông đứa lạc tới phương đoài
Trên bến cũ còn bao nhiêu hẹn ước
Thôi đành mang theo cuộc rượu chưa say


Có những buổi ta ngồi ôn chuyện cũ
Nhớ giày saut nón sắt rượu bi đông
Điếu Pallmall chuyền tay anh với chú
Thả hồn trôi theo biển sóng đơm bông


Cho đến lúc nắng quay lưng chào tối
Bóng kỳ đài thườn thượt ngã về đông
Ta trắng tóc theo chiều mây trắng núi
Nghe lòng mình như có chút chờ mong


Ngày gặp lại nguồn dương quang của tuổi
Lập trận cười ngạo mạn một khung đời
Cầm sống chết theo tầm nhìn ngắn ngũi
Từ lỗ chiếu môn tới đĩnh đầu ruồi


Bốn mươi năm sau ngày xưa vẫn mới
Gọi nhau về nghe chú chú anh anh
Phong độ ấy chưa bao giờ thay đổi
Hẹn lần nầy ta nhất dạ đồng thanh


Dòng cổ độ chảy qua cầu thệ thủy
Gặp nhau nghe như sóng vỗ lưng tàu
Phút giây ấy tưởng chừng như rất quí
Gặp lần nầy không dám hẹn lần sau


Phi Văn Nghệ
2014-01-25